Capçals de remolc (amb dispositiu òptic)

  • 05090200  Capçal AK-160 (R DE 35 mm.) amb dispositiu. 1600 Kg.
  • 05090202  Capçal AK-300 (R DE 50 mm.) amb dispositiu. 3000 Kg.
  • 05090203  Capçal AK-350 (R DE 60 mm.) amb dispositiu. 3500 Kg.
  • 05090206  Capçal AK-7 (C DE 50 mm.) amb dispositiu. 750 Kg.
  • 05090208  Capçal AK-7 (C DE 60 mm.) amb dispositiu. 750 Kg.