Protector de capçal

  • 05091300  SOFT-DOCK (Protector de goma per capçal)