Caixa porta eines de plàstic

MODEL 1:  300 mm LLARG     150mm AMPLE     130 mm ALT        28.30€

MODEL 2:  420 mm LLARG     150 mm AMPLE    130 mm ALT        31.80€