Far posterior 3 funcions

Vàlid per a màquines JCB
Posició: dreta / esquerre

36.50

FUNCIONS: INTERMITENT, FRE I CATADIÒPTIC

COMPONENTS: TULIPA, BOMBETA 10 W, BOMBETA 12 V 21 W