Quadre de llums 4 posicions

Avisador acústic.
Botó

42.70

POSICIÓ 0: ATURADA

POSICIÓ 1: LLUM DE POSICIÓ

POSICIÓ 2: LLUM APARCAMENT + LLUMS CURTES

POSICIÓ 3: LLUM APARCAMENT + LLUMS LLARGUES