Presa de força

Amb base per a soldar

PERFIL EXTERIOR: 1" 3/8

DIÀMETRE: 120 mm                  47.20€

LONGITUD: 125 mm

 

PERFIL EXTERIOR: 1" 3/4

DIÀMETRE: 120 mm                  46.10€

LONGITUD: 120 mm

COMPOST