Remolc basculant

REMOLC DE CÀRREGA AMB BOLQUET

XASSÍS SOLDAT I GALVANITZAT EN CALENT PER INMERSIÓ

RODA DE REPOST

SUSPENSIÓ PER CAUTXÚ

RODA JOCKEY DE 48

LLANÇA EN V

2 EIXOS

BASCULANT MANUAL O ELÈCTRIC

 

OPCIONALS:

SUSPENSIÓ INDEPENDENT AMB MOLLS I AMORTIGUADORS

TAPA

ARQUETS

LLONA

BASCULANT

FRE D'INÈRCIA I ESTACIONAMENT

CARTOLES

LATERALS MÉS ALTS

MUNTACÀRREGUES