Remolc de càrrega econòmic

REMOLC DISENYAT PER TRANSPORTAR CÀRREGA

XASSÍS SOLDAT,  IMPRIMAT I PINTAT

SUSPENSIÓ PER CAUTXÚ

RODA JOCKEY DE 48

 

OPCIONALS:

TAPA

ARQUETS

LONA

FRE D'INÈRCIA I ESTACIONAMENT

CARTOLES

MUNTACÀRREGUES