TowCar Stand Up 3

278.30

   • Capacitat per a 3 bicicletes.
     Bicicletes col·locades sobre les guies d'alumini.
     Càrrega màxima 45 kg.
     Producte Premium (consulteu condicions).
     Homologat CE.
     No cal passar ITV.
     Per normativa de la DGT és obligatori portar visible la placa de senyalització de càrrega sortint V20.
     Possiblement necessiti acoblar una placa de pilots i matrícula auxiliar, perquè la del cotxe quedarà tapada.