Kit complet per a gossos (TowBox V1)

188.00

INCLOU:

- SEPARADOR CENTRAL

- SÒL DE FUSTA ANTIHUMITAT

- GÀBIES INTERIORS

- REIXETA DE TANCAMENT